Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

miniatura

 

 

 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w szkole w Kiełczewie miały niecodzienny charakter. Rozpoczęły się już 9 listopada br. kiedy to uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjno-plastycznych pod nazwą „Alfabet Młodego Patrioty”. Nauczyciele przypomnieli uczniom tematykę dotyczącą symboli narodowych oraz prowadzili rozmowy  na temat patriotyzmu i cech, jakie powinien posiadać patriota. Następnie każdy uczeń wykonał flagę Polski. Z przeprowadzonych warsztatów powstały bardzo ciekawe prace. Wszyscy uczniowie pracowali aktywnie. Warsztaty te rozwijały umiejętności uczniów, pozwoliły utrwalić wiadomości o naszym kraju. Uczniowie w czasie zajęć wzbogacali słownictwo, pamięć, swoją kreatywność oraz współpracę w grupach. Natomiast 10 listopada br. już od samego rana odczuwać można było odświętną, patriotyczną atmosferę. Na szkolnym holu prezentowano symbole narodowe i informacje historyczne związane z obchodzonym 11 listopada świętem. Pojawiły się także Kąciki Patriotyczne. Cała społeczność szkolna miała symboliczne biało-czerwone flagi. Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 10:00. Najpierw obejrzeliśmy prezentację multimedialną przedstawiającą symbole narodowe oraz informacje dotyczące patriotyzmu. Po prezentacji odbył się quiz o Polsce, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Następnie swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowała uczennica klasy 5ua wraz z nauczycielem – logopedą w wierszu Tadeusza Bełzy „ Kto Ty jesteś?”. Dużo emocji dostarczyło odśpiewanie piosenki „ Jestem Polakiem”. Na zakończenie w ramach akcji „Szkoła do hymnu” w asyście pocztu sztandarowego szkoły, stojąc w postawie wyrażającej szacunek odśpiewaliśmy hymn narodowy. Dyrektor szkoły podziękował uczniom i orgazniatorom za uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, podkreślając jak ważne jest to święto dla wszystkich Polaków. To my wszyscy-uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły swoją nauką, pracą i zaangażowaniem sprawaiamy, że Polska każdego dnia promienieje blaskiem wolności. Niech w pamięci zostaną słowa piosenki: "Jesteśmy Polką i Polakiem...".