Arboretum w Kórniku

miniatura

W dniu 14 czerwca 2022r. klasy 4 – 8, 7ua i 1cpp uczestniczyły w wycieczce do Arboretum w Kórniku. W  ogrodzie botanicznym uczniowie wzięli udział w „zielonej lekcji” prowadzonej przez pracowników ogrodu. Ze względu na różny  poziom trudności uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Tematem zajęć było kwitnienie drzew i krzewów. Uczniowie dowiedzieli się jak zbudowany jest kwiat oraz poznali różne gatunki roślin. W trakcie ćwiczeń na bieżąco musieli zaznaczać prawidłowe odpowiedzi na swoich kartach pracy. Zajęcia terenowe zakończyły się wspólnym piknikiem na łące oraz spacerem po rynku i bulwarach Kórnika.

 

Zielona lekcja kształtowała świadomość ekologiczną uczniów. Realizowała więc cele, które podejmowane były przez cały rok szkolny w ramach programu Planetę mamy tylko jedną.

 

Organizator: K. Nowak