BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI

„BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI” - pod takim hasłem 5 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie warsztatowe, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 3 uag i klas przysposabiających do pracy. Głównym celem spotkania było zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z sieci. W czasie zajęć wskazano główne zagrożenia, na które młodzi ludzie mogą być szczególnie narażeni w Internecie. Młodzież zdobyła informacje, jak chronić swoje dane osobowe i jakich danych na pewno nie należy udostępniać. W prezentacji multimedialnej przedstawione zostały fakty i mity dotyczące działania Internetu. Uczniowie obejrzeli krótkie filmy edukacyjne, w których zwrócono uwagę na różne niebezpieczeństwa płynące z nieprawidłowego korzystania z popularnych obecnie portali społecznościowych.

Zdobytą w czasie warsztatów wiedzę na temat zasad bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni (m.in. umiejętność ochrony danych osobowych, ograniczone zaufanie do osób poznanych w sieci, zasadę dobrego zachowania w Internecie) uczniowie wykorzystali opracowując w grupach kodeks pt. „Bądź bezpieczny w sieci”. Dzięki niemu będą bardziej świadomie i odpowiedzialnie korzystać z zasobów sieciowych. Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Spotkanie poprowadziły panie: Agnieszka Borowiak i Izabela Kaczmarek.

Zapraszamy do galerii!