BEZPIECZNE DZIECIAKI

Dnia 14, 21, 28 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Bezpieczne dzieciaki” dla uczniów klasy IIIa. Zajęcia opierały się na podstawowych metodach pracy z dziećmi w zakresie profilaktyki wykorzystywania seksualnego. Zagadnienia zajęć warsztatowych dotyczyły edukacji na tematy związane z nietykalnością miejsc intymnych, prawa do decydowania o własnej cielesności,
mówienia „nie”, ujawniania niepokojących sekretów oraz szukania pomocy.
Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.
Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez panią Katarzynę Maciejczak i panią Kingę Biszof.