Bezpieczne ferie 2022

miniatura

W czwartek 13 stycznia br. uczniowie klas Przysposabiających do Pracy uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym najważniejszych zasad bezpiecznej zabawy podczas aktywności zimowych. Jest to wiedza, której nigdy dość! Panie prowadzące uczulały młodzież na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać i radziły, jak postępować w trudnych sytuacjach. Zwrócono uwagę,  aby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne, nie rzucać śnieżkami w inne osoby i samochody oraz nie zjeżdżać z górek znajdujących się w pobliżu dróg.                                                                                                                                                  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu przypominając  wspólnie telefony alarmowe do służb ratunkowych i sposoby powiadamiania o zagrożeniu.                                                                                  Przypomniano również sposoby ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem, czyli DDM- dystans- dezynfekcja- maseczka, a także zwrócono uwagę na podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej  pomocy przedmedycznej.

 

Nadia Hampelska   

Iza Kaczmarek