CZYTAM SOBIE 10 LAT

CZYTAM SOBIE 10 LAT

 

 

Cele programu:

- popularyzacja treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową dla nauczania wczesnoszkolnego,

- promocja czytelnictwa wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli wczesnoszkolnych i bibliotekarzy.

Program trwa od 9 listopada 2022 roku do 30 marca 2023 roku.

Uczestnicy: klasy II-III lekko. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację:

Kinga Biszof – lider

Katarzyna Paruszewska