DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY W KIEŁCZEWIE

miniatura

 

 

                      

 

Dzień otwarty w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Kiełczewie

 

Dnia 7 listopada br. rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły w Kiełczewie, należącej do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie podczas spotkania mogli zobaczyć w jakich warunkach od 23 października br. uczą się ich dzieci.

Szkoła Podstawowa Specjalna mieszcząca się w Kiełczewie wygląda imponująco. 10 sal lekcyjnych, gabinet logopedy, gabinet pedagoga i psychologa, sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, salę do integracji sensorycznej, na której wyposażenie jeszcze czekamy, gabinet pielęgniarki szkolnej, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, świetlicę szkolną, salkę do zajęć rewalidacyjnych, pomieszczenie do wydawania posiłków, salę gimnastyczną i dwie szatnie, 2 toalety dla chłopców, 2 toalety dla dziewcząt, 2 toalety dla osób niepełnosprawnych wszystko na miarę 21 wieku.

Wreszcie szkoła ta ożyła! Słychać gwar, śmiech i radość uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora szkoły Dawida Olejniczaka, który powitał przybyłych rodziców i opiekunów uczniów:

Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa. Po ubiegłorocznych Jubileuszach nie zdążyło nam się świętować takiego wydarzenia jak dziś.

Spotykamy się, abyście zobaczyli Państwo miejsce, w których uczą się Państwa dzieci. Nadzór pedagogiczny nad szkołą w Kiełczewie pełni p. wicedyrektor Karolina Mikołajczyk. Wszelkie sprawy administracyjne (dokumentacja, wnioski, zaświadczenia) pobierają Państwo w sekretariacie na ul. Marii Konopnickiej 1. Na terenie szkoły opiekę zdrowotną nad uczniami pełni pielęgniarka p. Paulina Pawlaczyk, pracownikami obsługi w szkole są p. Alina Szczepaniak, p. Danuta Szłapka – Jasiak, p. Kazimierz Maliczak.

To co stało się udziałem wielu osób jest głównie nakierowane na uczniów, zostało wyremontowane dla nich. 

To dzięki panu Staroście Henrykowi Bartoszewskiemu i przychylności całej rady mamy piękną i nowoczesną szkołę dostosowaną do potrzeb kształcenia i wychowania naszych uczniów.
Raz jeszcze za to „dziękuję”.

Drodzy Uczniowie, przed Wami kolejny etap życia, który niewątpliwie będzie pełen wyzwań, ale także sukcesów i satysfakcji. Wierzę w Was i Wasze możliwości.

Rodzice/opiekunowie, Wasza obecność i wsparcie są dla nas kluczowe. Razem tworzymy społeczność, która daje naszym dzieciom najlepsze możliwości rozwoju.

Szanowni Nauczyciele, Wam również dziękuję  za pracę i poświęcenie. Wasza rola w życiu naszych uczniów jest nieoceniona, a Wasza pasja inspiruje nas wszystkich. Pani wicedyrektor pełniącej nadzór pedagogiczny w szkole w Kiełczewie dziękuję za zaangażowanie i nieustającą pracę na rzecz szkoły.

Niech ten rok szkolny będzie rokiem współpracy, twórczości i wzajemnego szacunku. Razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy.

Uroczystość uświetnił specjalnie przygotowany na tę okazję przez uczniów szkoły występ artystyczny. Dzieci wraz z opiekunami z uśmiechem na twarzach zaprezentowały wpadające w ucho piosenki. Szkołę w Kiełczewie odwiedziły również postaci z bajek, które porwały nie tylko uczniów do wspólnego tańca. Radości było co nie miara. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie.

Po części artystycznej wychowawcy klas zaprosili rodziców/ opiekunów uczniów na zwiedzanie budynku oraz spotkanie w salach lekcyjnych.