Dzień Kolorowej Skarpetki

21 MARCA – DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

 

      Od 2017 roku – 21 marca w Zespole Szkół  im. Marii Konopnickiej w Kościanie jest kolorowy nie tylko z powodu pierwszego dnia wiosny. To właśnie od tego roku obchodzimy
w szkole Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa znany jako Dzień Kolorowej Skarpetki. Pomysłodawcą i koordynatorem tego projektu w szkole była p. Karolina Mikołajczyk przy współpracy z p. Dawidem Olejniczakiem.

      Od roku szkolnego 2022/2023 kontynuację projektu przejęli nauczyciele: p. Natalia Kowalska – Jakubowicz. p. Aleksandra Nowak, p. Agata Maćkowiak oraz p. Adrianna Beczkowiak.

      Projekt ma na celu podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Zespołu Downa  oraz  promowanie postawy ceniącej ludzką różnorodność, dzięki której świat jest piękny, kolorowy, ciekawy i inspirujący. 

 Założenia projektu:

·  21 marca Dzień Kolorowej Skarpetki - Okazujemy wsparcie dla osób z Zespołem Downa,

·  21 marca obchodzony jest Dzień Zespołu Downa. Data ta nie jest przypadkowa bo 21 para chromosomów to pierwszy dzień wiosny i jednocześnie dzień ludzi niezwykłych.

      Dwie różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Osób z  Zespołe Downa, ponieważ chromoson ma kształt przypominający skarpety. Oznacza to, że przy parze chromosomów znajdują się trzy chromosomy zamiast dwóch. Zespół Downa to wada genetyczna w której występuje trisomia 21 pary chromosomów.

Nasz projekt zrodził się z potrzeby kształtowania pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej propagowania praw
i dobra ludzi z Zespołem Downa.

      Działania nauczycieli mają uwrażliwić dzieci na tematykę chorób genetycznych
i potrzeby pomocy wszystkim chorym.

Do kogo jest skierowany projekt:

Projekt jest  skierowany do uczniów, nauczycieli, rodziców, przyjaciół szkoły.

Cel główny:

Zwiększenie świadomości społecznej na temat Zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi, likwidacja barier i uprzedzeń.

Cele szczegółowe:

· kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci w wieku szkolnym,

· podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Zespołu Downa,

· propagowanie praw osób z Zespołem Downa,

· nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy,

· dostrzeganie podobieństw i różnic między  innymi ludźmi,

· nauka tolerancji wobec osób różniących się od siebie między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry,

· eliminowanie niewłaściwych zachowań w stosunku do inności.

Termin realizacji:

Projekt będzie realizowany od 21 lutego 2023 r. do 21 marca 2023 r.

Sposób realizacji:

· Zadaniem koordynatorów projektu jest przeprowadzenie pogadanki informacyjnej dotyczącej Zespołu Downa.

· Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej „Kolorowe skarpetki nie do pary” lub skarpetkowej pacynki – pracy plastyczno-technicznej.

· Zadaniem koordynatorów będzie utworzenie gazetki, dekoracji na korytarzu w szkole.

· Zadaniem koordynatorów będzie zorganizowanie zbiórki nowych kolorowych skarpetek dla osób potrzebujących .

· Zadaniem koordynatorów oraz chętnych nauczycieli będzie wystawienie teatrzyku z kukiełek dla uczniów z grup rewalidacyjno – wychowawczych.

· Zadaniem koordynatorów będzie zachęcenie rodziców z dziećmi  do wykonania prac.

 

Ewaluacja:

Po zakończeniu projektu zostanie przedstawione sprawozdanie, w którym zostaną zawarte efekty wspólnych działań. Projekt edukacyjny może ulec modyfikacjom z przyczyn niezależnych od organizatorów.

 

Koordynatorzy projektu w roku szkolnym 2022/2023:

Natalia Kowalska-Jakubowicz

Aleksandra Nowak

Agata Maćkowiak

Adrianna Beczkowiak