Dzień Pustej Klasy

 

Uczniowie klas: 3ua,3bsu,4ua,6ua,7ua

Czas trwania: czerwiec 2023

Cele:

1. Kształtowanie świadomości proekologicznej.

2. Kształtowanie umiejętności dbałości o naszą planetę.

3. Zachęcenie nauczycieli oraz uczniów do edukacji terenowej.

4. Doświadczanie przez uczniów kontaktu z naturą i przyrodą.

5. Rozwijanie wyobraźni uczniów.