EKO CUDA JESIENNE

miniatura

Zapraszamy do artystycznej przygody z przyrodą i materiałami eko.

 

Cele konkursu:

Promowanie talentów dzieci i młodzieży.
Inspirowanie do aktywności twórczej.
Kształtowanie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych.
Uwrażliwienie na piękno naturalnego środowiska.

Tematyka:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekologicznej pracy jesiennej, wykonanej z surowców wtórnych (np. rolek po papierze toaletowym, butelek plastikowych, puszek) oraz materiałów przyrodniczych/ naturalnych (np.: kasztanów, żołędzi, jarzębiny, itp.). Praca powinna być ciekawa i oryginalna. Pomysł i technika jest dowolna.

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę.

Prace oddane na konkurs muszą być pracami własnymi.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie w naszej szkole.

Zgłoszenie do konkursu:

Podpisane prace należy dostarczyć do klasy 16.

Na pracę czekamy do 6 października 2023r.

Pracę konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Ocena prac:

Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: zgodności z tematyką, kreatywności, oryginalności, pomysłowości, staranności.

Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane uczestnikom.

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

POWODZENIA!

Aleksandra Naskręt- Tomczak, Agata Maćkowiak, Weronika Hoffman, Magdalena Waszkowiak, Jagoda Gbiorczyk