Finał zbiórki "Gorączka złota"

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Kościanie przekazał naszej placówce artykuły szkolne dla 4 uczniów. Plecaki z pełnym wyposażeniem zostały zakupione z zebranych przez uczniów "groszaków" w ramach akcji GÓRA GROSZA. Nasz szkoła znalazła się w jednej z 9 wytypowanych szkół podstawowych z terenu działania Zarządu PCK. Serdecznie dziękujemy za "Wyprawkę dla Żaka" i życzenia na nowy rok szkolny