Godzina dostępności nauczyciela

miniatura

Godzina dostępności nauczyciela – konsultacje dla uczniów i ich rodziców

 

W ramach zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela, każdy nauczyciel będzie dostępny godzinę tygodniowo dla uczniów i rodziców. Poniżej przedstawiamy treść ustawy oraz godziny (w załączniku), w których nauczyciele będą prowadzili konsultacje.

 

Art. 42. ust.2 pkt 2f. KN

 „W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie, której odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.”

 

 

Pliki do pobrania: