JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM?

miniatura

Uczniowie klas: 1bpp, 1 cpp, 2app, 2 bpp oraz 2 spp  wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu ekologicznego „Planetę mamy tylko jedną”.  
Warsztaty na temat smogu odbyły się 1 grudnia 2021r i zostały przeprowadzone przez Katarzynę Nowak i Zytę Poniży. Głównym celem zajęć było kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz motywowanie ich do działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną. Z niej dowiedzieli się, czym jest smog, w jaki sposób on powstaje, jak smog wpływa na zdrowie człowieka oraz co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Zrozumienie zjawiska powstawania smogu ułatwiło uczniom  przeprowadzone doświadczenie. Na zakończenie zajęć każda klasa w grupie otrzymała do rozwiązania krzyżówkę. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą smogu. Poza tym wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotkę na temat działań antysmogowych. Zajęcia Jak walczyć ze smogiem? zostały również przeprowadzone w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

Prezentacja:

SMOG