KONKURS PLASTYCZNY - ,,NAJŁADNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

miniatura

 

Jak co roku o tej porze zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

 

 Cele konkursu:

Promowanie talentów dzieci i młodzieży.

Inspirowanie do aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni.

Kultywowanie wśród uczniów tradycji świątecznych.

Powrót do tradycji wykonywania ozdób świątecznych.

Wzbudzenie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.


Tematyka:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby świątecznej (bombka, stroik, aniołek, itp.), wykonanej z różnych materiałów. Praca powinna być ciekawa i oryginalna. Pomysł i technika dowolna.


Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę.

Każda praca musi zawierać dane autora (imię, nazwisko oraz klasa).

Prace oddane na konkurs muszą być pracami własnymi.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej na stronie szkoły.

Zgłoszenie do konkursu:

Podpisane prace należy dostarczyć do klasy 16 do p. Agaty Maćkowiak oraz do klasy 23 (Szkoła w Kiełczewie) do p. Magdaleny Waszkowiak .

Na pracę czekamy do 15 grudnia 2023 r..

Pracę konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Ocena prac:

Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: zgodności z tematyką, kreatywności, oryginalności, pomysłowości, staranności.

Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane uczestnikom.

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

POWODZENIA!

 

Aleksandra Naskręt- Tomczak, Agata Maćkowiak, Weronika Hoffman, Magdalena Waszkowiak, Jagoda Gbiorczyk