Kalendarz roku szkolnego

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018 r.
2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty.

6. Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6) Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

7. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)

8.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

 

26 kwietnia 2019 r.)
9.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

4 stycznia 2019 r.
10.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

25 stycznia 2019 r.
11. Egzamin maturalny Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

13.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.
14.

 

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.