Konkurs ekologiczny w ramach projektu „PLANETĘ MAMY TYLKO JEDNĄ”

miniatura

14 LISTOPADA OBCHODZIMY W POLSCE - DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza. Polska należy do krajów, których powietrze jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie.

Wszyscy odpowiadamy za stan powietrza. Każdy z nas codziennie podejmuje wybory, które przekładają się na jakość powietrza w naszym otoczeniu, a często również na stan powietrza, którym oddychają ludzie na drugim końcu świata. Codziennie decydujemy o tym, z jakiego środka transportu skorzystamy, w jaki sposób ogrzejemy nasze domy czy jaką ilość zanieczyszczeń „wprowadzimy” do środowiska poprzez wybory konsumenckie - wyprodukowanie każdej kupionej przez nas rzeczy niesie ze sobą koszty środowiskowe.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym
„PRZYJACIEL ŚRODOWISKA

Oto zasady:

1. Cele konkursu:
- kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów
- kształtowanie odpowiedzialności za czystość najbliższego środowiska
- motywowanie uczniów do działania na rzecz ochrony lokalnego środowiska naturalnego
- nabywanie i utrwalenie proekologicznych zachowań i nawyków
- propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów.
3. Konkurs trwa od 16 listopada do 30 listopada 2020r.
4. Organizacja konkursu:
Zadaniem uczniów jest posprzątanie swojego najbliższego otoczenia i zebranie jak największej ilości pozostawionych  śmieci. Uczniowie mogą pozbierać odpady w czasie spaceru, w drodze do sklepu, podczas pobytu w parku czy w lesie.  W ten sposób przyczynią się do oczyszczenia zaśmieconych obszarów i poprawy wizerunku najbliższego otoczenia.
Niezbędne materiały do wykonania zadania: worki na śmieci, rękawice ochronne.
Do 30 listopada 2020r. trzeba przesłać zdjęcie zebranych odpadów lub worków z zebranymi odpadami na adres mailowy: agusiaurbanska@vp.pl
Należy podać swoje imię, nazwisko oraz klasę.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni. Natomiast nagrody główne otrzymają 3 osoby, które zebrały najwięcej odpadów.
Nagrody zostaną wręczone po powrocie uczniów do szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Organizatorzy:

Katarzyna Smoczyk
Zyta Poniży
Agnieszka Urbańska