KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Integracyjna 18-stka”
Konkurs plastyczny jest organizowany w ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

ORGANIZATOR

1.    Organizatorem konkursu plastycznego „Integracyjna 18-stka” jest Zespół Szkół imienia Marii Konopnickiej w Kościanie.
2.    Współorganizatorem i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Kościanie.

ADRESAT

 Przedszkolacy i uczniowie szkół podstawowych Powiatu Kościańskiego.

CEL KONKURSU
-     zapoznanie się z pojęciem niepełnosprawności i jej rodzajami
-    dostrzeganie potrzeb innych ludzi
-    empatia
-    akceptacja
-    pomoc
-    współpraca

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Przygotowanie prac plastycznych dowolną techniką o wymiarach formatu A4  i większe.
2.    Opisanie prac: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i telefon placówki.
3.    Nadesłanie prac do dnia 6 maja 2019 roku na adres:
Zespół Szkół Specjalnych
ul. Marii Konopnickiej 1
64-000 Kościan
tel. 65-5122931
4.    Obecność uczestników konkursu na imprezie integracyjnej „Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych” w dniu 14 maja 2019 roku.

OCENA PRAC

1.    Nadesłane prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I.    przedszkolacy 5-6 lat
II.    uczniowie nauczania zintegrowanego I, II, III klasa
III.    uczniowie szkoły podstawowej IV, V, VI klasa
2.    Powołane przez organizatorów jury oceni prace i wyłoni zwycięzców.
3.    Laureaci zostaną o wygranej poinformowani telefonicznie.
5.    Nagrody zostaną wręczone  w dniu 14 maja 2019 r. podczas imprezy integracyjnej „Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych”
W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu