Konkurs plastyczny z okazji Dnia Życzliwości

miniatura

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – KARTKA Z ŻYCZLIWYMI POZDROWIENIAMI.

   

  

Cele:
- Rozbudzanie życzliwości, serdeczności, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
- Wzbogacanie wiedzy na temat Dnia Życzliwości.
- Rozwój umiejętności plastycznych.

 

Temat: Przygotowanie kartek okolicznościowych dotyczących Dnia Życzliwości.

 
Uczestnicy: Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie.

Czas trwania – dostarczenie prac do dnia 17 listopada 2021 r .

Technika: farba, kredka, wydzieranka, dowolna technika wg upodobań ucznia. 

Kryteria oceny prac:
- oryginalność ujęcia tematu,      
- pomysłowość,
- samodzielność wykonania.

Prace prosimy dostarczyć Pani Annie Michalak, Barbarze Kaczmarek.