„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Koordynator programu: Monika Ogrodowczyk

Nauczyciel biorący udział w programie: Magdalena Walewicz

Klasy biorące udział w projekcie: 1ua, 2ua i 3ua.

Termin: listopad 2022 – czerwiec 2023

Cel programu: proekologiczna edukacja uczniów oraz propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do ruchu.

W ramach uczestnictwa w programie uczniowie dowiedzą się:

- jak szanować rośliny i zwierzęta oraz troszczyć się o przyrodę,
- jak segregować śmieci i dbać o Ziemię,
- jak być aktywnym fizycznie,
- dlaczego warto jeść warzywa i owoce.

Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych lekcji uczniowie uczestniczący w programie otrzymają dyplom potwierdzający przyznanie im tytułu „Kubusiowego Przyjaciela Natury”.

Logo programu: marka „Kubuś”