„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” - pracownia krawiecka

miniatura

Tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości uczniowie klasy 2A, 2a i 3a uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w pracowni krawieckiej. Pani Eliza Kozłowska zapoznała dzieci z działaniem maszyny do szycia, a każdy z uczniów wycinał prostokąty z białych i czerwonych materiałów, a później z niewielką pomocą nauczyciela zszywał je razem i tak powstawały flagi. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni działaniem maszyny do szycia i wyposażeniem całej pracowni krawieckiej. Te zajęcia przyniosły im bardzo wiele nowych, praktycznych umiejętności oraz ogromną satysfakcję z własnoręcznie wykonanej flagi.