Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

miniatura

Uczniowie klasy IIspp w roku szkolnym 2021/2022 przystąpili do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” - II edycja. Jego głównym celem jest propagowanie kultury oraz wprowadzanie uczniów w świat wartości.

 

 

 


CELE SZCZEGÓŁOWE:

- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2021 / 2022 :

- punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
- punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;
- punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

 

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą realizowali zadania w czterech modułach:

MODUŁ I- „W krainie muz”
MODUŁ II- „Tu jest moje miejsce”
MODUŁ III- „Kocham, lubię, szanuję”
MODUŁ IV- „Kultury Świata”.

 

 

Pliki do pobrania: