Młodzieżowa Rada Miasta

miniatura

Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Kościana. Nasza szkoła otrzymała 3 mandaty i stanowi 7 okręg wyborczy. Bierne prawo wyborcze do młodzieżowej rady ma każdy uczeń uczęszczający do klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej oraz klas I, II , III szkoły ponadpodstawowej, zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Kościan, który w dniu wyborów nie ukończył 18 roku życia.

Kandydaci zgłaszają się do Szkolnej Komisji Wyborczej (Bartosz Skiba, Tadeusz Urbaniak, Dominik Ratajski) do dnia 3.10.2023r. Sporządzona lista kandydatów zostanie podana do wiadomości publicznej 9 października 2023r. Opiekunami Szkolnej Komisji Wyborczej są pani Anna Hordecka oraz pan Piotr Olejnik. Do nich też należy zgłaszać wszystkie pytania związane z Młodzieżową Radą Miasta.