Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 110615 - 2017 z dnia 2017-07-21 r.

Kościan: Adaptacja części pomieszczeń piwnic na punkt biblioteczny i remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

Pliki do pobrania: