Ogólnopolski Program Edukacyjny

miniatura

W tym roku szkolnym świetlica szkolna bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym:

DOBRZE JEMY, FUNDACJA SZKOŁA NA WIDELCU.