Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Terapia ręki dla każdego”

miniatura

Z radością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Terapia ręki dla każdego”. W ramach tego projektu będziemy wspomagać dzieci w prawidłowym dążeniu do sprawności motoryki małej, czynności grafomotorycznych. Zajęcia będą skupiały się na rozwijaniu następujących obszarów:

1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej.

2. Równowaga i mapa ciała.

3. Napięcie mięśniowe.

4. Funkcje wzrokowe.

5. Koordynacja wzrokowo - ruchowa.

6. Zmysł dotyku.

7. Manipulacja.

8. Dysocjacja palców i opozycja kciuka.

9. Zabawy grafomotoryczne.

 

Za realizację projektu odpowiedzialne są: Małgorzata Pika, Izabella Smelkowska, Aleksandra Naskręt - Tomczak