Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”

miniatura

W roku szkolnym 2022/2023 chętni uczniowie przebywający na świetlicy przystąpią do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”.

Cele projektu: 

  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • uświadamianie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,
  • umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym środowisku,
  • promocja idei ekologicznych,
  • wdrażanie do selektywnej zbiórki odpadów,
  • pogłębianie zainteresowań przyrodniczych,
  • uzmysłowienie roli papieru, tektury i kartonu w edukacji przedszkolnej,
  • robudzanie kreatywności,
  • kształtowanie sprawczości i samodzielności,
  • nabieranie pewności siebie i kształtowanie własnej wartości.