POSZERZAMY NASZE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

miniatura

Uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej uczestniczyli w pierwszej lekcji zapoznawczej z drukarką 3 D, w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jak każda dziedzina nauki, drukowanie 3D też posiada swoją przeszłość. Za narodziny druku 3D uznaje się moment wynalezienia stereolitografii w 1984 roku przez Charles’a Hull’a  z USA.

Ogólna zasada działania drukarki 3D opiera się o warstwy. Każdy przedmiot, który powstaje na drukarce 3D składa się z wielu warstw, które zostały ułożone jedna na drugiej. Na lekcji poznaliśmy również nowe pojęcia m.in. filament, dysza, ekstruder, kalibracja. Przy okazji powtórzyliśmy również nasze podstawowe wiadomości z zakresu fizyki i chemii.