PROJEKT SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2018/2019