Planetę mamy tylko jedną

Projekt edukacyjny Planetę mamy tylko jedną

 

     Zajęcia w ramach projektu Planetę mamy tylko jedną odbywają się cyklicznie przez cały rok szkolny. Realizację tego projektu rozpoczęto w roku szkolnym 2018/2019.

 

Cele projektu:

- kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów,

- kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska,

- rozpowszechnienie proekologicznych zachowań i nawyków wśród uczniów,

- motywowanie uczniów do działania na rzecz ochrony lokalnego środowiska naturalnego,

- propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej.

 

Koordynator projektu: Katarzyna Smoczyk

Nauczyciele biorący udział w realizacji projektu: Katarzyna Nowak, Katarzyna Pryfer-Dolata, Izabella Smelkowska, Agnieszka Urbańska, Zyta Poniży, Marika Jędroszkowiak, Aleksandra Nowak, Aleksandra Naskręt-Tomczak

Adresaci projektu: wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej

Formy realizacji:

     W ramach projektu organizowane są warsztaty, prezentacje multimedialne, konkursy, zbiórki makulatury i elekroodpadów. Uczniowie dowiadują się, na czym polega segregacja odpadów, jakie są przyczyny i skutki smogu, jak należy robić zakupy, aby nie marnować żywności, dlaczego należy czytać etykiety na produktach spożywczych. Uczniowie poznają również sposoby oszczędzania wody i energii.