Podsumowanie Projektu „Dobrze Jemy”

miniatura

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z klasy 3a i 3b szkoły podstawowej uczęszczające do świetlicy szkolnej brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu. Do projektu przystąpiło 2400 szkół z całej Polski. Spośród nich wyłoniono zwycięzców. I chociaż nie udało nam się zająć zwycięskiego miejsca, to udział w projekcie pomógł dzieciom w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, dbaniu o zdrowie i inspirowaniu osób do wspólnego przygotowywania posiłków. Dzieci korzystały z przygotowanych i przesłanych do szkoły materiałów edukacyjnych. Czas spędzony podczas realizacji projektu nie tylko zaowocował zdobytą wiedzą, ale przyniósł również wiele radości.