„Terapia ręki dla każdego”

II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjny: „Terapia ręki dla każdego”

 

1.     Nazwa projektu: „Terapia ręki dla każdego”.

2.     Logo:

3.     Termin: czas trwania projektu 9 miesięcy (5.09.2022-31.05.2023).

4.     Nauczyciele realizujący projekt:

        Aleksandra Naskręt- Tomczak
        Izabella Smelkowska
        Małgorzata Pika

5.     Uczestnicy: uczniowie klas: 6ua ,7ua, 3bsu.

6.     Cele i funkcje projektu:

- przede wszystkim terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka,
- jest kompleksowy, zawiera listę elementów w rozwoju dziecka, które wg autorki są niezbędne do prawidłowego rozwoju motoryki małej i sprawnego manipulowania,
- propaguje aktywności, które łatwo zrealizować indywidualnie jak i grupowo,
- pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej,
- wzbudza kreatywność wśród nauczycieli, terapeutów, opiekunów: sposób realizacji zadań daje dużą dowolność, pozwala prowadzącemu dostosować warunki czasowe, przestrzenne i możliwości uczniów.

Projekt zawiera kluczowe obszary wspomagania w dążeniu do precyzji motoryki małej:

1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej.
2. Równowaga i mapa ciała.
3. Napięcie mięśniowe.
4. Funkcje wzrokowe.
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
6. Zmysł dotyku.
7. Manipulacja.
8. Dysocjacja palców i opozycja kciuka.
9. Zabawy grafomotoryczne.

 

Opracowała:
Małgorzata Pika