Projekt „(NIE)WIDZIALNI”

 

PROJEKT  „(NIE)WIDZIALNI”

W roku szkolnym 2022/2023 jako instytucja oświatowa Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Łazarz – Zakorzenieni w Tradycji do udziału w projekcie „(Nie)widzialni”.

Cel projektu:

1.      Uwrażliwianie i rozbudowywanie świadomości na temat funkcjonowania i potrzeb osób niewidomych.

2.      Działania przeciw wykluczeniu społecznemu osób niewidomych.

3.      Kształtowanie pozytywnych postaw, reakcji w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

4.      Wspieranie osób tracących wzrok i ich opiekunów.

5.      Integracja różnych grup społecznych.

6.      Tworzenie dostępności życia kulturalnego i artystycznego osobom z dysfunkcją wzroku.

Działania edukacyjne w szkole realizowane będą poprzez przekazywanie przez nauczycieli – koordynatorów wiedzy na temat życia i osiągnięć osób z niepełnosprawnością wzroku.

W ramach projektu uczniowie szkoły udadzą się na zwiedzanie Wystawy w ciemności na Niewidzialnej Ulicy do Poznania, która jest niepowtarzalnym centrum zmysłów. Interaktywna ekspozycja umieszczona jest w ciemności, po której oprowadzają osoby niewidome lub słabowidzące, pełniąc rolę przewodników. Ciemności, jaka stworzona została na Niewidzialnej Ulicy, nie można doświadczyć na co dzień. Zwiedzanie wystawy odbywa się za pomocą zmysłu dotyku, słuchu i węchu, rozmowa z przewodnikiem jest najbardziej skutecznym sposobem, aby poznać świat ludzi niewidomych i słabowidzących.

 

Do szkoły dotrze też mobilna wystawa „ Przystanek do Niewidzialnej Ulicy”. Jest to przenośny sposób promocji poznańskiej wystawy. Doświadczenie wzbudzające ciekawość odbywa się w zamkniętym, czarnym namiocie, gdzie przez kilkanaście minut można przenieść się w świat osoby w niepełnosprawnością wzroku.

 

W ramach projektu dla nauczycieli odbędzie się szkolenie poruszające tematykę niepełnosprawności wzroku (definicja, PZN, Alfabet Breaille’a, praktyka – próba napisania na tabliczkach brajlowskich, audiodeskrypcja, tyflografika, filmy, sztuka). Przybliżanie potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku oraz poszerzenie wiedzy z dostępności (ustawa o dostępności).

 

Uczestnicy: uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie

 

Termin realizacji: 20 października 2022 –  31 grudnia 2022 roku.

 

Wykonywanie poszczególnych zadań jest zgodny z regulaminem projektu „(Nie)widzialni”. Po zakończonych zadaniach zawartych w projekcie koordynatorzy przesyłają sprawozdanie.

 

Koordynator projektu: Karolina Mikołajczyk

 

Nauczyciele biorący udział w realizacji projektu: Aleksandra Nowak, Katarzyna Pryfer- Dolata, Izabella Smelkowska