Przydział wychowawstw, pomocy nauczyciela, sal lekcyjnych