Reguły zachowania

Uczeń w świetlicy ma obowiązek:

  1. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania.
  2. Zgłaszać nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście. Nie wolno wychodzić z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie wolno oddalać się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
  3. Słuchać uważnie próśb i poleceń nauczyciela i stosować się do nich.
  4. Nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, starać się cicho pracować i bawić.
  5. Szanować innych, nikomu nie dokuczać, nie używać przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywać, nie obrażać, nie wyśmiewać.
  6. Przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania, bawienia się. Pracować w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
  7. Dbać o porządek w sali, po zajęciach i zabawie zawsze porządkować swoje otoczenie.
  8. Dbać o estetyczny wygląd sali, nie niszczyć sprzętu, zabawek, gier, szanować cudzą i swoją własność.
  9. Brać aktywny udział w zajęciach na terenie świetlicy.