Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze

miniatura

W maju 2016r. dla uczniów klasy IV i VI szkoły podstawowej przeprowadzone zostały lekcje przyrody. Dzieci, wykonując poszczególne zadania, korzystały z książek przyrodniczych zakupionych przez naszą szkołę w ramach programu Książki naszych marzeń. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, jak i doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Uczniowie klasy IV na lekcji (4 maja) Wiosna w lesie wspólnie tworzyli kompozycję przedstawiającą las. Spośród wielu ilustracji musieli wybrać te rośliny i zwierzęta, które występują w lesie, rozpoznać je i podać ich nazwy, a następnie przykleić na arkusz papieru. Zadaniem każdego ucznia było opisanie wybranego organizmu. Dzieci potrzebnych informacji wyszukiwały w książce "Świat przyrody". W rozwiązaniu krzyżówek, rebusów i zagadek tematycznych pomogła im książka "Zagadki przyrodnicze" J. P. Cygana.

Na lekcjach przyrody (10 maja) W świecie dinozaurów uczniowie klasy VI próbowali odpowiedzieć na dwa pytania: Co wiemy o dinozaurach? i Dlaczego dinozaury wyginęły? Informacje, które znaleźli w książce "Świat nauki" umieścili na plakatach. Uczniowie, pracując w grupie, przedstawili różne gatunki dinozaurów, opisali ich budowę, sposób odżywiania i określili okres, w którym żyły i wymarły te prehistoryczne gady, a także wymienili przyczyny ich wyginięcia. Wiele radości sprawiła uczniom zabawa ruchowa "Dinozaur". Uczniowie biegali po klasie, a na słowo "dinozaur" musieli się zatrzymać i stać nieruchomo.

Przeprowadzone w klasie IV I VI zajęcia z przyrody miały zmotywować uczniów do korzystania z książek przyrodniczych znajdujących się w bibliotece szkolnej i ich wypożyczania.

Zajęcia przygotowała i przeprowadziła pani Zyta Poniży.

 

Opracowała: Jolanta Pawłowska