„Trzymaj Formę!”

Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

 

1. Organizatorami programu są:

Główny Inspektor Sanitarny.

2. Żadne nazwy i znaki handlowe nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji projektu.

3. Celem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”  jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodziców, promocja aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

4. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

5. Głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

6. Celem szczegółowym jest:

- pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety,

- kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i odpowiednią jakością żywności,

- dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,

- aktywność ruchowa jako nieodłączny atrybut życia człowieka.

 

Koordynatorzy projektu: Dorota Wdowicka – pielęgniarka szkolna, nauczyciele wychowania-fizycznego: Przemysław Cejza, Dawid Waliszewski.