„W tekturowym świecie”


 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”

  1. Uczestnicy: Świetlica szkolna.


  2. Cel ogólny: 

- kształtowanie świadomości ekologicznej,

- pogłębianie zainteresowań przyrodniczych.

       3. Termin: od 20 września 2022 do 12 maja 2023 roku.