Warsztaty „Bezpieczne dzieciaki”

miniatura

„BEZPIECZNE DZIECIAKI”

W dniach 18 – 20 maja w naszej szkole odbywały się zajęcia warsztatowe pt.: „Bezpieczne dzieciaki”. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas: Ia, IIa i IIIa. Zajęcia dotyczyły profilaktyki wykorzystywania seksualnego. Poruszono na nich bardzo ważne tematy takie, jak nietykalność cielesna i prawo o decydowaniu o własnej cielesności, mówienia ,,nie”, , tajemnicy i sekretu oraz poznania bezpiecznych zasad i sposobów szukania pomocy. Celem zajęć było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. Najmłodsi uczniowie dowiedzieli się, jak należy reagować, gdy ktoś robi im coś, co im się nie podoba lub ich krzywdzi oraz komu powinni powiedzieć o tym, co się zdarzyło.

Kinga Biszof & Katarzyna Paruszewska