Wprowadzenie

                "Planetę mamy tylko jedną" to projekt ekologiczny, którym uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły zajmą się od listopada 2018r.  Głównymi celami projektu są:

  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
  • Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we  własnym otoczeniu
  • Rozpowszechnienie proekologicznych nawyków i zachowań.

Podczas realizacji projektu podejmowane będą tematy:

  • Segregacja śmieci;
  • Zanieczyszczenie powietrza - smog;
  • Marnotrawienie żywności;
  • Jak ograniczać zużycie plastiku?;
  • Oszczędzamy energię i wodę;
  • Dbamy o lasy.

W trakcie zadania uczniowie uczestniczyć będą w wyjazdach edukacyjnych, konkursach, zbiórkach makulatury, warsztatach.