XIII KONKURS TAŃCA O ZŁOTĄ NUTKĘ

miniatura


Konkurs tańca jednak się odbędzie!!!


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOŚCIANIE

ORAZ


STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

„PATRZMY SERCEM”

serdecznie zapraszają na

XIII KONKURS TAŃCA O ZŁOTĄ NUTKĘ


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną konkurs odbędzie się w formie zdalnej.
Regulamin konkursu tańca


1. Prezentacja artystyczna/taneczna nie może przekraczać ram czasowych oraz liczby osób podanych w karcie zgłoszenia (dostarczone wcześniej karty zgłoszenia są aktualne, liczba osób nie może być większa). Uwzględniając wyjątkową sytuację i nową formułę wydarzenia prezentacja może też przedstawiać historię danego zespołu artystów. Prosimy wówczas o podanie nowych tytułów prezentacji.

2. Prezentację należy dostarczyć w formie elektronicznej, w formacie: MOV, MPEG4, MP4 lub AVI na adres kasia.smoczyk@op.pl

3. Termin nadsyłania - do dnia 10.10.2020

4. Uczestnicy   konkursu  tańca  otrzymują    upominki dostarczone pocztą lub odebrane osobiście.

5. Nadsyłając prezentację wszyscy uczestnicy prezentacji scenicznych i ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wizerunku w środkach przekazu multimedialnego oraz w celach promujących Konkurs tańca o „ Złotą Nutkę”