„ZAGRAJMY W DOROSŁOŚĆ”

Projekt „ZAGRAJMY W DOROSŁOŚĆ”

 

Uczestnicy: klasy 4a, 5a, 6a, 7b, 8a, 7ua, 1ap, 2bp, 3ep, 3csp

 

Cele główne projektu:

1.    wspieranie młodzieży niepełnosprawnej w nabywaniu i utrwalaniu umiejętności niezbędnych do niezależnego funkcjonowania,

2.    grywalizacja – zastosowanie zasad gry poza grą,

3.    współpraca w grupie- integracja grupy,

4.    wspierająca, nie wyręczająca postawa rodzica.

 

Czas trwania projektu:

· rok szkolny 2021/2022 (czerwiec) - okres testowania gry,

· rok szkolny 2022/2023

     

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Nowak, Aleksandra Nowak, Piotr Olejnik