Z Kotem Amadeuszem

Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI

Uczniowie klas: 6ua, 7ua

Czas trwania: wrzesień – maj 2023

Cele:

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji.

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.

4. Kształtowanie postaw prospołecznych.

5. Pobudzenie poczucia własnej wartości.

6. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i pikno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

7. Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.