Zajęcia pokazowe dla rodziców

Dnia 11 czerwca w grupach rewalidacyjno - wychowawczych  odbyły się zajęcia pokazowe, promujące ten rodzaj, kształcenia dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Uczestnicy zapoznali się z rodzajami zajęć grupowych oraz zastosowanych w nich metodach (  M.Ch Knill, Makaton, Malowania 10 Palcami, Masaż Shantala, Poranny Krąg). Na koniec spotkania odbyła się dyskusja podsumowująca spotkanie podczas, której rodzice usłyszeli odpowiedzi na interesujące ich pytania.

nauczyciele grup rewalidacyjno-wychowawczych