Załatwianie spraw administracyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie

miniatura

Rodzice, nauczyciele i uczniowie, którzy mają sprawę do załatwienia w sekretariacie szkoły, kadrach lub księgowości proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 65 5122931 z wybraną osobą i ustalenie formy jej załatwienia.

Każdy osoba przed wejściem na teren szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym lub założyć rękawiczki.

W budynku szkoły należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.

Zaleca się, aby wszystkie osoby zachowywały dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m.

W sekretariacie i księgowości może przebywać 1 osoba załatwiająca sprawę.