KONKURS BOŻONARODZENIOWY EKO-CHOINKA

miniatura

REGULAMIN

EKO-CHOINKA

CZYLI KONKURS NA CHOINKĘ W STYLU EKO

 

 

 

CELE:

1. Aktywne, wartościowe i twórcze spędzanie czasu wolnego.

2. Promowanie postaw ekologicznych.

3. Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego.

4. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

ZASADY KONKURSU:

- Stworzenie z materiałów wtórnych dekoracji bożonarodzeniowej w postaci choinki.

- Rozmiar choinki jest dowolny.

UCZESTNICY: Uczniowie klas I-VIII.

KRYTERIA OCENY:

- kreatywność

- estetyka

- atrakcyjność

- rodzaj użytych materiałów.

JURY:

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie eko-choinki do 18.12.2023 r. i przyniesienie jej do sali 206 lub 107. Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza uczeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich do dekoracji szkoły.


NAGRODY:

W ramach konkursu jury przyzna 1,2 i 3 miejsce. Komisja może zdecydować również o przyznaniu wyróżnień.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Wyniki zostaną ogłoszone w ostatnim tygodniu przed świętami.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Kinga Ciążkowska i Natalia Jankowska-Stryczyńska