SPRAWOZDANIE ZESPOŁU DS. ROCZNYCH PLANÓW PRACY SZKOŁY NA ZAKOŃCZENIE 1 PÓŁROCZA 2019/2020