APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

miniatura

„Ojczyzna – bliskie słowo,

w nim serca wszystkie…”

 

Witamy w krótkiej historycznej podróży… Niech słowa króla Augusta Poniatowskiego wybrzmiewają wszem i wobec. 3 maja 1791 roku uchwalono w Polsce Konstytucję, ustawę rządową regulującą ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) spisaną ustawą. Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja formalnie również zniosła liberum veto.

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz prezentacji multimedialnej, gdzie wystąpili nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły.

 

Święto Konstytucji 3 Maja - film

Konstytucja 3 Maja - prezentacja

 

 

Luiza Pluta

Magdalena Sobecka