Karta szkolna

              Od 5 grudnia 2015r. w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie w celu podniesienia bezpieczeństwa poprzez uniemożliwienie wstępu na teren szkoły osobom nieuprawnionym uruchomiono program Karta Szkolna – system kontroli dostępu obsługiwany przez zbliżeniowe karty pre-paid. Było to możliwe dzięki podjęciu przez szkołę współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. i przystąpieniem do projektu Karta Szkolna, realizowanego przez Bank, a mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Dzięki Systemowi Kontroli Dostępu zostaje ograniczone do minimum ryzyko wejścia na teren placówki osób niepowołanych. Aby wejść do szkoły zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły muszą posłużyć się kartą. Każde wejście lub wyjście jest rejestrowane. Osobom nieposiadającym kart drzwi mogą otworzyć pracownicy sekretariatu lub dozorca, dzięki zainstalowanemu w ramach projektu wideodomofonowi.

                Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrył Bank. Po stronie szkoły pozostały decyzje, które wejścia i pomieszczenia zostaną objęte Systemem Kontroli Dostępu. Ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi.

Warto nadmienić, że Karta poza funkcją klucza, może pełnić też wiele innych funkcji: identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, karty płatniczej ( po zasileniu i aktywowaniu przez ucznia lub rodzica ) i inne.

Wprowadzenie Karty Szkolnej spotkało się z pełną aprobatą rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół mi. Marii Konopnickiej w Kościanie.

Od 5 grudnia 2015r. w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie w celu podniesienia bezpieczeństwa poprzez uniemożliwienie wstępu na teren szkoły osobom nieuprawnionym uruchomiono program Karta Szkolna – system kontroli dostępu obsługiwany przez zbliżeniowe karty pre-paid. Było to możliwe dzięki podjęciu przez szkołę współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. i przystąpieniem do projektu Karta Szkolna, realizowanego przez Bank, a mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Dzięki Systemowi Kontroli Dostępu zostaje ograniczone do minimum ryzyko wejścia na teren placówki osób niepowołanych. Aby wejść do szkoły zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły muszą posłużyć się kartą. Każde wejście lub wyjście jest rejestrowane. Osobom nieposiadającym kart drzwi mogą otworzyć pracownicy sekretariatu lub dozorca, dzięki zainstalowanemu w ramach projektu wideodomofonowi.

                Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrył Bank. Po stronie szkoły pozostały decyzje, które wejścia i pomieszczenia zostaną objęte Systemem Kontroli Dostępu. Ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi.

Warto nadmienić, że Karta poza funkcją klucza, może pełnić też wiele innych funkcji: identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, karty płatniczej ( po zasileniu i aktywowaniu przez ucznia lub rodzica ) i inne.

Wprowadzenie Karty Szkolnej spotkało się z pełną aprobatą rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół mi. Marii Konopnickiej w Kościanie.