Plan pracy zespołu ds. jakości kszt. i analiz edukacyj.