Kadra

 • Katarzyna Kwiatkowska – koordynator Zespołu, oligofrenopedagog, terapeuta EEG biofeedback
 • Ewa Hertmanowska - oligofrenopedagog, terapeuta dziecka z autyzmem,
 • Mirosława Hertmanowska - rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagog,
 • Marta Jakubowska - oligofrenopedagog, logopeda,
 • Karolina Kaczmarek – oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, terapeuta dziecka z autyzmem,
 • Wioletta Kaczmarek - oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej,
 • Natalia Kowalska-Jakubowicz -pedagog, terapeuta dziecka z autyzmem,
 • Sylwia Maciejewska - terapeuta integracji sensorycznej,
 • Agata Maćkowiak - logopeda,
 • Karina Maćkowska - oligofrenopedagog,
 • Jadwiga Marcinkowska – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI),
 • Anna Mazurek-Andrzejczak - neurologopeda,
 • Anna Michalak -oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI),
 • Aleksandra  Naskręt-Tomczak - oligofrenopedagog, terapeuta dziecka z autyzmem,
 • Monika Ogrodowczyk - oligofrenopedagog, tyflopedagog,
 • Daria Piskorz - oligoprenopedagog,
 • Zuzanna Ratajczak - tyflopedagog,
 • Katarzyna Rosa - psycholog,
 • Monika Sierpińska - oligofrenopedag, terapeuta dziecka z autyzmem,
 • Izabella Smelkowska - oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog,
 • Żaneta Szczepaniak - logopeda,
 • Magdalena Walewicz - oligofrenopedagog, logopeda,
 • Irmina Walkiewicz- logopeda,
 • Magdalena Katarzyna Waszkowiak - oligofrenopedagog,
 • Agnieszka Wawer - oligofrenopedagog, logopeda,
 • Agata Żak - oligofrenopedagog,
 • Barbara Żegalska - neurologopeda.