Zespół Wczesnego Wspomagania

Kadra

  • Katarzyna Kwiatkowska – koordynator Zespołu, oligofrenopedagog, terapeuta EEG biofeedback,
  • Karolina Antczak – fizjoterapeuta,
  • Karolina Kaczmarek – oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, terapeuta dziecka z autyzmem
  • Jadwiga Marcinkowska – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI),
  • Anna Mazurek-Andrzejczak - neurologopeda,
  • Karolina Mikołajczyk – oligofrenopedagog, logopeda,
  • Lidia Picz – oligofrenopedagog, terapeuta dziecka z autyzmem,
  • Izabela Szaflińska - oligofrenopedagog, terapeuta dziecka z autyzmem,
  • Agnieszka Wawer - oligofrenopedagog, logopeda,
  • Agata Żak - oligofrenopedagog.